خرید لباس افزایش شهریه مدارس غیردولتی فقط تا 15 درصد

مدارس غیردولتی می توانند شهریه سال تحصیلی آینده را فقط تا 15درصد افزایش دهند.  به گزارش واحد مرکزی خبر ، معاون وزیر آموزش و پرورش در خرم آباد افزود:سال های گذشته متناسب با افزایش نرخ تورم ، مدارس غیردولتی حق افزایش شهریه و دریافت آن را داشتند اما امسال این روش محاسبه تعیین شهریه حذف شد و به جای آن مدارس براساس درجه بندی ، نظارت ، جذب و عملکرد می توانند نرخ شهریه خود را تا این میزان افزایش دهند و بیش از آن مجاز نیستند.
علی باقرزاده گفت:با تشکیل صندوق حمایت از موسسان مدارس غیر دولتی که مراحل نهایی آن در کارگروه اجتماعی دولت در حال انجام است 50 درصد نیاز مالی ساخت و تجهیز این نوع مدارس از محل اعتبارات این صندوق تامین می شود که آموزش و پرورش هم موظف شده است در سال تحصیلی جدید نیروی انسانی مورد نیاز مدارس غیر دولتی را تامین کند.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزرات آموزش و پرورش همچنین گفت:70 درصد مدارس غیردولتی کشور استیجاری هستند.