خرید لباس انتقاد از پوشش بازیگر مشهور ایرانی در کن

یک سایت خبری با انتشار عکسی مبهم ، از وضع حجاب بازیگر مشهور سینما فاطمه معتمد آریا در جشنواره کن انتقاد کرد.سایت حامی دولت جهان نیوز نوشت:فاطمه معتمدآریا ، پس از عنایت
و مهرورزی برخی مسؤولان مبنی بر اجازه خروجش از کشور، بلافاصله در فرانسه و
در جشنواره کن، بدون حجاب اسلامی حاضر شد.