خرید لباس ایرانسل فردا مکالمه رایگان اهدا می کند

ایرانسل به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، سوم خرداد ماه، ۲۰ دقیقه مکالمه رایگاه داخل شبکه به مشترکان جدید خود هدیه می دهد.به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، ایرانسل به تمامی مشترکینی که حداکثر تا پایان روز سوم خرداد ماه، ثبت نام خود را تکمیل کرده، مدارک خود را به ایرانسل ارسال کرده و در همین روز اولین تماس را از سیم کارت خود برقرار کنند، ۲۰ دقیقه مکالمه رایگان هدیه می‌دهد.مکالمه رایگان ظرف ۴٨ ساعت به حساب سیم کارت دائمی مشترکان منظور شده و یا به اعتبار سیم کارت اعتباری آنها افزوده می شود.مدت استفاده از ٢٠ دقیقه مکالمه رایگان حداکثر ٣٠ روز است و تنها شامل تماس های داخل شبکه یعنی از خط ایرانسل به ایرانسل می شود.قیمت سیم‌کارت اعتباری ایرانسل مطابق بهای تخفیفی ویژه معادل ۵٠ هزار ریال است که دارای ٢٠ هزار ریال اعتبار اولیه شامل ٣ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.جزئیات بیشتر از طرح‌ها و تعرفه‌های تشویقی ایرانسل روی سایت اینترنتی این شرکت به نشانی www.Irancell.ir قرار دارد.