خرید لباس تذكر دو نماينده به وزير بخاطر سیب زمینی

دو تن از نمايندگان اروميه نسبت به انباشته‌شدن چندين‌هزار تن سيب در سردخانه‌هاي اين شهر انتقاد كرده و خواهان پاسخگويي وزير بازرگاني شدند.به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علني امروز در حين بررسي سوال سه تن از نمايندگان از وزير بازرگاني، نادر قاضي‌پور طي تذكري اظهار داشت: در حال حاضر چندين هزار تن سيب در سردخانه‌هاي اروميه انباشته شده كه دولت اين سيب‌ها را كيلويي 200 تومان نيز خريداري نمي‌كند و اين در حالي است كه از كشورهاي ديگر سيب وارد مي‌شود.سيدسلمان ذاكر نيز طي تذكري با بيان اينكه سيب‌هاي صادر شده از ايران به كشورهاي ديگر در حال بازگردانده شدن است، خاطرنشان كرد: بايد چاره‌اي براي سردخانه‌هاي اروميه انديشيده شود. چرا بايد اين مقدار كلان سيب خارجي در مغازه‌ها به فروش برسد؟