خرید لباس تشکر مادران 3 امریکایی از مقامات ایرانی

مادران سه امریکایی بازداشت شده در ایران پس از بازگشت در فرودگاه جان اف کندی از مقامات ایرانی تشکر کردند. به گزارش واحد مرکزی خبر ، فاکس نیوز اعلام کرد ، مادران این سه امریکایی که چندی پیش برای دیدار فرزندانشان به ایران آمده بودند در فرودگاه بین المللی جان اف کندی در نیویورک گفتند :ما از مهربانی مقامات ایرانی سپاسگزاری می کنیم و لحظاتی که بعد از ماهها دلهره و نگرانی با فرزندان خود دیدار کردیم برایمان به یاد ماندنی خواهد بود.مادر شین در ابتدا گفت : ما تشکر خالصانه خود را از مقامات ایرانی که به ما اجازه دادند در تهران با شین، سارا و جاش دیدار کنیم اعلام می کنیم.مادر سارا دیگر بازداشت شده امریکایی در ایران گفت : ما حدود 10ساعت در طول دو روز با سارا ، شین و جاش بودیم که بخش زیادی نیز خصوصی بود ، ما از اینکه با آنان به خوبی رفتار می شود خشنود هستیم و از اینکه دیدیم آنان بعد از مدت ها حبس ، از سلامت خوبی برخوردارند، احساس آرامش می کنیم.مادر جاش دیگر بازداشتی امریکایی در ایران هم گفت : در ابتدا به مردم ایران می گویم که استقبال گرم آنان و همدردی هایی که آنان می کردند برای ما بسیار دلگرم کننده و به یاد ماندنی خواهد بود.این سه تبعه امریکایی حدود 10 ماه پیش پس از ورود غیرقانونی به ایران بازداشت شدند.