خرید لباس تقسیم پست‏ها در حضور سعيدلو و علي‌آبادي

نشست روساي فدراسيون‌ها با مسوولين سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك در آكادمي ملي المپيك عصر امروز برگزار شد.به گزارش ايسنا، در اين نشست كه علي سعيدلو، محمد علي‌آبادي، حميد سجادي، حميد قاسمي، مرضيه اكبرآبادي و روسا، نايب رييسان و دبيران فدراسيون‌هاي ورزشي حضور داشتند، اعضاي حاضر در جلسه به بيان مسائل و مشكلات خود پرداختند.در اين جلسه روساي فدراسيون‌هاي كشتي و همگاني و همچنين نايب رييس فدراسيون تكواندو (عرب عامري) از طرف رييس اين فدراسيون به ارائه گزارش عملكرد خود پرداختند.همچنين ارائه گزارش روساي فدراسيون‌هاي فوتبال و كوهنوردي، به جلسه بعد موكول شد.همچنين در اين جلسه انتخابات شوراي برون‌مرزي برگزار شد كه در پايان محمد پولادگر، كريم صفايي و احمد دنيامالي به عنوان اعضاي اصلي شوراي برون‌مرزي و پورعلي فرد و شايسته به عنوان اعضاي علي‌البدل برگزيده شدند.محمد علي‌آبادي در اين نشست گفت: فدراسيون‌ها مدال‌هايي كه در گوانگجو كسب خواهند كرد را در گذشته به ما اعلام كرده‌اند، با توجه به لزوم بازبيني در دو سه ماه آينده طي جلساتي كه با فدراسيون‌ها خواهيم داشت، عملكرد خود در گوانگجو را پيش‌بيني خواهيم كرد.در اين جلسه سعيدلو نيز با اشاره به افزايش بودجه ورزش كشور گفت: با توجه به پنج برابر شدن بودجه، ورزش بايد در سال 89 بهتر از گذشته كار كند. افزايش بودجه نشان از توجه ويژه رييس جمهور به ورزش دارد و ما بايد جواب ملت را با منطق بدهيم.در پايان اين جلسه بعضي روساي فدراسيون‌ها به ارائه پيشنهادها و نظرات خود به رييس سازمان تربيت بدني و رييس كميته ملي المپيك پرداختند.