خرید لباس حمایت رییس قضا از بيانيه تهران

آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: بيانيه اخير ايران سنگ محكي براي كشورهاي مدعي غربي به ويژه آمريكا است كه مشخص مي‌كند آيا ‌به دنبال تعامل سازنده در بحث انرژي هسته‌اي هستند يا ‌قصد‌ شيطنت و شرارت عليه ايران دارند.به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با اشاره به بيانيه اخير تهران گفت: ملت و مسئولان جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از رهبر معظم انقلاب يك قدم از اهداف هسته‌اي خود عقب‌نشيني نمي‌كنند و اگر كشورهاي غربي به ويژه آمريكا در اين خيال هستند كه ايران عقب خواهد نشست، بايد بدانند كه ايران هرگز تن به اين كار نخواهد داد.وي افزود: اميدواريم گام اخيري كه جمهوري اسلامي ايران در مسئله هسته‌اي برداشته است، موجب عزت و سربلندي بيشتر ملت بزرگ ايران شود.رئيس قوه قضاييه موفقيت‌هاي هسته‌اي ايران را نمونه‌اي از استقامت در راه رسيدن به اهداف و ارزش‌هاي انقلاب با تكيه بر معنويات و قدرت‌الهي و موجب پيروزي و موفقيت‌هاي چشمگير دانست و گفت: بيانيه اخير ايران سنگ محكي براي كشورهاي مدعي غربي به ويژه آمريكا است كه مشخص مي‌كند آيا آنان به دنبال تعامل سازنده در بحث انرژي هسته‌اي هستند يا اينكه تنها به فكر منافع خود هستند و قصدشان شيطنت و شرارت عليه ايران است؟آملي لاريجاني تأكيد كرد: آمريكا و ساير كشورهاي غربي بايد به فكر يك تعامل سازنده و توافق احترام‌آميز با ايران باشند و از بازي در مسئله هسته‌اي ايران دست بردارند.وي در ادامه سخنان خود با اشاره به سالروز آزاد سازي خرمشهر گفت: پيروزي بزرگ مردم انقلابي ايران در جريان آزادسازي خرمشهر معجزه‌اي بود كه موجب عزت و سربلندي نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران شد.رئيس قوه قضاييه آزادسازي خرمشهر را نشانه قدرت ايمان دانست و افزود: برحسب ديدگاه‌هاي مادي، كشوري كه در آغازين روزهاي پس از انقلاب عظيم خود قرار دارد و هنوز ساختارهاي سياسي، اجتماعي و مهمتر از همه نظامي آن در ابتداي راه است، نمي‌توانست در چنين نبردي به پيروزي برسد، اما از نگاه معنوي و با توكل بر خداوند، چنين پيروزي‌هايي غير‌ممكن نيست و اين پيروزي كه وعده الهي بود محقق شد.در ادامه‌، مسئولان عالي قضايي‌ به بحث و بررسي پيرامون تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي در قوه قضاييه پرداختند.