خرید لباس حیاط دبیرستان دخترانه دهان باز کرد

فروکش زمین در جنوب پایتخت ، منجر به پدیدار شدن حفره‌ای درون حیاط یک دبیرستان دخترانه شد اما به هیچکس آسیب نرسید. به گزارش ایسکانیوز، شامگاه شنبه ، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بزرگ مطلع شد فروکش زمین در حیاط یک دبیرستان دخترانه در «نازی آباد» منجر به پدیدار شدن حفره‌ای بزرگ شده است.سپس کمک رسانان ایستگاه 22 به سرعت رهسپار نقطه مورد نظر شدند و مشخص شد این رخداد به هنگام تعطیلی دبیرستان شکل گرفته بود.شواهد از شکستگی لوله های فرسوده فاضلاب و نفوذ اندک اندک آب به داخل خاک حیاط حکایت دارد که باعث فروکش زمین شده بود.