خرید لباس سهرابي: هركاري مي‌شد كرد، حتي دوپينگ!

عضو تيم ملي دوچرخه‌سواري و باشگاه پتروشيمي تبريز گفت: در تور رياست جمهوري 100 درصد امكان دارد كه ركابزنان براي كسب نتيجه هر كاري كنند، حتي دوپينگ!مهدي سهرابي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در تورهاي معتبر جهاني در هر مرحله از ركابزنان تست مي‌گيرند اما در تور رياست جمهوري تعداد محدودي آن هم تنها در يك يا دو مرحله تست گرفته مي‌شود. ركابزنان مي‌دانند كه چه زماني بايد تست بدهند و مي‌دانند كه چه كاري بايد كنند. با اين نوع برخوردها در تور رياست جمهوري با اطمينان مي‌گويم كه 100 درصد امكان دارد هر كس براي رسيدن به نتيجه هر كاري انجام مي‌دهد حتي دوپينگ.وي افزود: اين دوره تور رياست جمهوري در حد نام رياست جمهوري نبود، بلكه در حد استان تهران برگزار شد. دادن برگزاري تور رياست جمهوري به هيات تهران اشتباه بزرگي بود.عضو تيم ملي دوچرخه‌سواري و باشگاه پتروشيمي تبريز با اشاره به اينكه سومين دوره‌ي برگزاري تور رياست جمهوري بسيار ضعيف برگزار شد، خاطرنشان كرد: در اين دوره تيم‌هاي خارجي بهتري به ايران آمده بودند اما فكر نمي‌كنم دو سال آينده اين تيم‌هاي خارجي ديگر به ايران بيايند. در اسكان تيم‌ها، تغذيه، حمل و نقل تور رياست جمهوري آن قدر ضعيف بود كه هيچ حرفي براي گفتن نيست.وي ادامه داد: فدراسيون در نامه‌اي به تيم‌هاي خارجي براي حضور در سومين دوره تور رياست جمهوري گفته بود كه به برخي تيم‌ها 2 هزار دلار مي‌دهد. فدراسيون اين پول‌ها را نداد تا كار به جايي رسيد كه آن‌ها در مرحله آخر مسابقه ندادند. حتي تور قرار بود ساعت 9 شروع شود كه با يك ساعت و نيم تاخير آغاز شد.