خرید لباس قرآن‌های ویژه استخاره معتبر نیستند

سازمان دارالقرآن الکریم اجازه انتشار قرآن‌های ویژه استخاره را نمی‌دهد، ضمن اینکه برخی از مراجع عظام استخاره با کتاب و قرآن‌های ویژه را غیرمعتبر می‌دانند.به گزارش مهر، احمد حاجی شریف معاون آموزش، پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، در رابطه با کتاب‌های استخاره و قرآن‌های ویژه استخاره گفت: سازمان دارالقرآن کریم هیچ مجوزی برای نشر این نوع کتاب‌ها صادر نمی‌کند.وی افزود: تاکنون با درخواستی برای چاپ و نشر قرآن برای استخاره یا کتاب هایی درباره استخاره با قرآن نداشتیم؛ اما چند سال پیش در نمایشگاه قرآن شخصاً با غرفه‌ای روبه‌رو شدم که از این دست کتاب‌ها برای عرضه ارائه کرده بود و طی نامه‌ای به وزارت ارشاد خواستار پیگیری این امر شدیم.معاون آموزش، پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن تصریح کرد: به دنبال این ماجرا سازمان دارالقرآن از مراجع عظام تقلید استفتاء کرد و آنها نیز بدون استثنا استفاده از این کتاب‌ها و قرآن‌های استخاره را غیر معتبر دانستند.نظر آیت الله نوری همدانی بر این است که استخاره با این کتاب‌ها اعتباری ندارد. آیت الله مکارم نیز اظهار داشتند که این کار نامطلوب است و استخاره محسوب نمی‌شود و سزاوار است مؤمنین از آن بپرهیزند و استخاره با قرآن را نزد فرد عالمی ببرند. سایر استفتائات نیز این اقدام را تأیید نکردند.احمد حاجی شریف اظهار داشت: متأسفانه کتابهایی در این زمینه منتشر شده است که با عنوانهای راهنمای استخاره با قرآن و کتاب دائرةالعمعارف استخاره به بازار فروش رسیده است، ما طی مکاتباتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار جلوگیری از چاپ این نوع کتاب‌ها شده‌ایم.