خرید لباس محکومیت پالیزدار کاهش یافت

وکیل عباس پالیزدار گفت که موکلش از اتهام اقدام علیه امنیت کشور تبرئه شد.مصطفی ترک همدانی وکیل عباس پالیزدار در گفت‌وگو با فارس با اعلام خبر تبرئه موکلش از اتهام ‌‌اقدام علیه امنیت ‌کشور افزود:‌ در دادنامه صادره از شعبه 22 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران، اتهامات دیگر وی که عبارت بودند از افشای اسناد محرمانه و خیانت در امانت و افترا‌، در آن دادگاه بررسی ‌و تایید شده، بنابراین محکومیت وی از 10 سال، به شش سال کاهش یافته است.وی درباره دیگر موکلانش در این پرونده گفت: آقای پیمان حاج محمود عطار (از وکلای دادگستری) ‌و از متهمان این پرونده از کلیه اتهاماتش تبرئه و محکومیت ‌آقای ‌جواد ترابی نیز در دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی شده است.