خرید لباس ممنوعیت سواركردن بیش از دو نفر در ردیف عقب سواری‌ها

ممنوعیت سوار كردن بیش از دو نفر در ردیف عقب سواری‌های كرایه از اول تیر در جاده‌های برون‌شهری اجرا می‌شود.به گزارش شبکه خبر، مدیر كل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران گفت: از ابتدای تابستان شركت‌های مسافربری مكلف خواهند بود تا در ناوگان سواری‌ خود، بر اساس ظرفیت مجاز خودرو در ردیف عقب، دو مسافر سوار كنند و بر همین اساس نرخ كرایه صندلی های عقب با كرایه صندلی جلو یكسان می شود.‌ صالحیان همچنین افزود: به منظور ارتقای سطح خدمات و افزایش رضایت‌مندی مسافر، مقرر شد، از ابتدای تابستان تمامی شركت‌های سواری كرایه در سرویس‌های خود از مسافران برون استانی پذیرایی كنند.