خرید لباس آخرين تغييرات آزمون دستياري اعلام شد

معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به تغييرات آزمون دستياري سال 89،از محاسبه10 درصدي نمره پيش كارورزي و اعمال ضرايب مختلف به سوالات در آزمون پذيرش دستياري تخصصي خبر داد.دكتر محمد علي محققي، در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به شيوه پذيرش دانشجوي دستيار، اظهاركرد: بر اين اساس تغييراتي در نحوه پذيرش دستياري انجام مي‌شود تا از ثبات و اعتبار بيشتري برخوردار شود، بنابراين تغييرات موجود با توجه به مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، از سال 89 جنبه عملياتي پيدا مي‌كند.وي افزود: اولين موضوع مورد توجه در تحولات سيستم دستياري، تدريجي بودن اين تغييرات با در نظر گرفتن ملاحظات و منافع كليه داوطلبان است و تلاش مي‌شود تا زمينه اجراي آن در سال‌هاي آينده فراهم شده و در طول برنامه پنج ساله، كل تصميمات نشست شورا اجرايي ‌شود.معاون آموزشي وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه در تحولات جديد به روش‌هاي باثبات‌تر و شاخص‌هاي با درجه اعتبار زياد توجه ويژه شده است، تصريح كرد: اين تحولات و تغييرات به تدريج جايگزين روش فعلي آزمون كتبي چند گزينه‌اي خواهد شد. محاسبه 10 درصدي نمره پيش‌كارورزي در آزمون دستياريمحققي با اشاره به تغييرات مورد نظر در آزمون دستياري خاطرنشان كرد: اگر كارنامه‌اي كه از طول دوره تحصيل دانشجويان پزشكي عمومي به دست مي‌آيد، قابليت محاسبه در پذيرش را داشته باشد، بديهي است كه از اهميت و اعتبار بالاتري نسبت به آزمون يك مرحله‌اي كتبي تئوري برخوردار است.وي افزود: خوشبختانه در پزشكي عمومي شاخص‌هايي كه قابليت مقايسه ميان گروه‌هاي مختلف را داشته باشد وجود دارد و در اين ميان مي‌توان به آزمون پيش كارورزي اشاره كرد.معاون آموزشي وزارت بهداشت با بيان اينكه در آزمون پيش كارورزي قابليت لازم از نظر علمي وجود دارد تا از امكان لازم برخوردار باشد، گفت: در اين راستا فرمول‌هاي معتبر در شرايط مختلف به گونه‌اي تعديل مي‌شود كه براي گروه‌هاي بزرگتر قابل مقايسه باشد.محققي خاطر نشان كرد: با اعمال اين فرمول‌ها امكان استفاده از اين آزمون به عنوان بخشي از نمره پذيرش براي ورود به دوره دستياري فراهم شده است.وي با بيان اينكه 10 درصد از مجموع نمره پذيرش به شاخص آزمون پره انترني اختصاص دارد، تصريح كرد: با يك فرمول، نمره پيش كارورزي ميان داوطلبان تبديل به تراز مي‌شود و از نمره همتراز حداكثر10 درصد در پذيرش مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ ولي در اولين دوره اگر داوطلبي فرصت كافي نداشته است كه نتيجه خوبي از اين شاخص كسب كند، براي اين دسته از داوطلبان در اولين سال به صورت ترجيحي از اين شاخص استفاده مي‌شود، بنابراين داوطلبي كه شرايط لازم براي استفاده از اين شاخص را ندارد حق انتخاب دومي دارد كه اين ده درصد را در آزمون كتبي با قوانين آزاد حاصل كند.معاون آموزشي وزارت بهداشت با بيان اينكه درحال حاضر آزمون پره انترني ضابطه مند است و طيف وسيعي از شركت كنندگان از اين نمره برخوردار هستند، اظهاركرد: براي اينكه اين موضوع مورد اعتراض قرار نگيرد، در دوره اول براي داوطلبان اجباري وجود ندارد؛ اما در آينده كه بيش از 3 سال نخواهد بود بايد حتما 10 درصد از نمره پره انترني در پذيرش دستيار مورد استفاده قرار گيرد.تاثير10 درصدي معدل كتبي داوطلبان قبل از شركت در امتحان پيش كارورزي در پذيرش دوره دستياريوي از تاثير10 درصدي معدل كتبي داوطلبان قبل از شركت در امتحان پيش كارورزي در پذيرش دوره دستياري خبر داد و افزود: اين شاخص، شاخص معتبري است كه براي تراز شدن آن از نمرات داخل دانشگاهي استفاده مي‌شود، به گونه‌اي كه داوطلباني كه از يك دانشگاه فارغ‌التحصيل شده‌اند نمره آنها بر اساس ميانگين و معدل داوطلبان همان دانشگاه تراز مي‌شود و با ديگر دانشگاه‌ها مقايسه خواهد شد.محققي افزود: نمره معدل كل داوطلبان درطول دوره‌هاي پزشكي قبل از شركت در امتحان پره انترني در اين شاخص‌ مورد نظر است، چراكه امتحان پره انترني را نمي‌توان به صورت دوبار در پذيرش محاسبه كرد.وي در عين حال تصريح كرد: براي داوطلباني كه فرصت كافي ندارند تا معدل خوبي كسب كنند و در محدوده رقابتي قرار نمي‌گيرند، شرايطي فراهم مي‌شود كه 10 درصد اين شاخص را از طريق آزمون كتبي حاصل كنند و در واقع اين شاخص به نفع افرادي خواهد بود كه از معدل خوبي بهره مند باشند.محققي با بيان اينكه جهت گيري اين تغييرات به منظور ايجاد رقابت در طول دوره پزشكي و توجه به آزمون درون دانشگاهي است، خاطرنشان كرد: اين تغييرات از موضوع افت تحصيلي كه متاسفانه در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با آن مواجه هستيم جلوگيري مي‌كند و كيفيت شرايط تحصيلي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ارتقا مي‌يابد.محققي از تغيير ضرايب برخي سوالات در رشته‌هاي خاص آزمون دستياري خبر داد و افزود: به عنوان مثال داوطلبي كه متقاضي ورود به دوره دستياري داخلي است سوالات مرتبط با اين رشته براي آنها از ضرايب بالاتري نسبت به ديگر داوطلبان برخوردار است، بنابراين بر اين اساس هر داوطلبي كارنامه متفاوتي با توجه به انتخاب رشته مختلف، دريافت مي‌كند و با اين كارنامه به دانشگاه‌هاي محل پذيرش مراجعه و شانس ورودش را بر حسب گرايش به رشته‌هاي مختلف مي‌سنجد.وي با بيان اينكه اين سه مورد تغيير از سال 89 اجرايي مي‌شود، خاطر نشان كرد: مابقي تغييرات موردنظر كه شامل تاثير لوگ بوك، نمره مصاحبه ساختارمند و سنوات خدمت افراد است در نحوه پذيرش آزمون دستياري در سالهاي آينده تاثير خواهد داشت.