خرید لباس افتتاح بزرگترین طرح آبرسانی کشور در خرمشهر

مرحله اول بزرگ ترین طرح آبرسانی کشور موسوم به غدیر، با حضور رئیس جمهور در خرمشهر به بهره‌برداری رسید.به گزارش شبکه خبر با اجرای این طرح، 21 شهر و هزار و 200 روستا در خوزستان، از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره مند می شوند.با بهره برداری کامل از طرح غدیر که بزرگ ترین طرح آبرسانی کشور از نظر حجم کاری است، مشکل کمی و کیفی آب آشامیدنی چهار میلیون و 700 هزار نفر در مناطق شهری و روستایی استان خوزستان تا افق 1415 برطرف می شود.این طرح با 675 کیلومتر لوله گذاری برای آبرسانی به شهرها و مناطق روستایی 6 شهرستان استان خوزستان در دست اجراست.مجموع طول خطوط مستقیم انتقال آب در طرح غدیر 320 کیلومتر است .مرحله دوم این طرح شامل نصب خطوط لوله برای آبرسانی به شهرهای اهواز، دشت آزادگان، شادگان و افزایش ظرفیت آب مایحتاج شهرهای آبادان و خرمشهر و مرحله نهایی شامل تامین 24 مترمکعب آب بر ثانیه از آبگیر واقع در منطقه پای پل کرخه تا منطقه ام الدبس است.