خرید لباس تصویب استان البرز در کمیسیون اجتماعی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این کمیسیون پس از مطالعه و استماع نظرات کارشناسان و مرکز پژوهشهای مجلس طرح ایجاد استان البرز را تصویب کرد.هادی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب طرح ایجاد استان البرز خبر داد و افزود: مرکز پژوهشهای مجلس نقطه نظرات مخالفی مانند مغایرت این طرح با برنامه چشم انداز توسعه داشت ولی با این وجود تصویب شد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه طرح ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی نیز همچنان در دست بررسی است، گفت: نظر مسئولان این دو سازمان محترم است ولی هیچگونه تاثیری بر روی تصمیم گیری کمیسیون اجتماعی ندارد و رسانه های مرتبط با این دو سازمان هم نباید میان مجلس و دولت فاصله بیاندازند.