خرید لباس دستور تازه سعيدلو به مديران كل تربيت‌بدني

معاون رييس جمهور ورييس سازمان تربيت بدني در بخشنامه‌اي به مديران کل استان‌ها تشکيل سريع شوراي ورزش را ابلاغ کرد.به گزارش ايسنا؛ علي سعيدلو معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني به منظور تعامل بيشتر مسئولان استان، در بخشنامه اي به مديران کل تربيت بدني استان‌ها اعلام کرد، با هماهنگي لازم هر چه سريعتر نسبت به تشکيل شوراي ورزش استان با حضور استاندار، فرماندار، بخشدار، شهردار و ساير مسئولان اقدام كنند.در بخشنامه صادر شده از سوي سازمان تربيت بدني آمده است که پس از تشکيل اين شورا نسبت به برگزاري جلسات هفتگي براي گسترش ورزش به خصوص همگاني اقدام شود.