خرید لباس قتل ده‌ها زنداني توسط ماموران براي جلوگيري از فرار

بر‌اساس تحقيقات صورت گرفته توسط بازرسان پليس بين‌المللي، اين موضوع مشخص شد كه درست يك هفته پس از وقوع زمين لرزه در هائيتي ده‌ها زنداني توسط ماموران زندان‌هاي اين كشور به قتل رسيدند.
به گزارش ایسنا، گزارش بازرسان پليس بين‌المللي و نيروهاي امداد سازمان ملل متحد از وضعيت زندان‌هاي هائيتي راز قتل ده‌ها زنداني پس از زمين‌لرزه خانمان برانداز 12 ژانويه را فاش كرد.
در اين گزارش آمده است: عليرغم اينكه هيچ يك از زندانيان مسلح نبودند، زندان‌بان‌ها آن‌ها را به قتل رساندند تا از فرار اين افراد جلوگيري كنند.
در گزارش خبرگزاري فرانسه، نيز آمده است كه خويشاوندان اين زندانيان پس از گذشت چهار ماه از وقوع زمين لرزه و بي‌اطلاعي از وضعيت اين افراد، مراتب را به نيروهاي امنيتي و گروه‌هاي امدادي سازمان ملل متحد مستقر در هائيتي گزارش داده و اين نيروها پس از بررسي متوجه قتل زندانيان شدند.
گفتني است، تحقيقات تكميلي در اين رابطه توسط ماموران پليس بين‌الملل ادامه دارد .