خرید لباس نرخ رشد جمعیت کشور 6/1 اعلام شد

رييس سازمان ثبت احوال كشور با بيان اينکه بالا رفتن نرخ جمعيت لازم است، گفت: در حال حاضر نرخ رشد جمعيت کشور 6/1 درصد است، با اين وجود معتقديم ظرفيت کشور براي اينکه جمعيت كشور افزايش پيدا کند، بالا است.به گزارش ايسنا، محمد ناظمي اردكاني در استانداري زنجان آمار ولادت را در سال گذشته 6/18 درصد به ازاي هر هزار نفر در كشور اعلام کرد و گفت: به ازاي اين ميزان تولد، 6/4 درصد نيز آمار فوت شده ثبت شده است. وي به شاخص ازدواج در کشور نيز اشاره کرد و افزود: طبق آمار به ازاي هر يك هزار نفر، 6/13 درصد ازدواج به وقوع پيوسته است و در مقابل 7/1 درصد طلاق نيز ثبت شده است. ناظمي اردکاني همچنين جمعيت شهري را 4/68 درصد عنوان و خاطر نشان کرد: جمعيت روستايي کشور 6/31 درصد جمعيت كل كشور است که اين رقم در استان زنجان در دو بخش شهري و روستايي به ترتيب 9/57 درصد و 1/42 درصد است که جمعيت روستايي استان به نسبت آمار كشوري بالاتر است که اين امر نشان‌دهنده مهاجرت کم روستاييان زنجاني به شهر است. وي ترکيب جمعيتي در کشور را نيز 1/49 درصد به 9/50 درصد در دو بخش مردان و زنان اعلام و عنوان كرد: در استان زنجان اين نسبت جمعيتي متعادل و تقريبا 50 به 50 است.