خرید لباس نقش تبعه انگليسی در آشوب هاي اخير تایلند

“پانيتان واتاناياگورن” سخنگوي دولت تايلند روز دوشنبه گفت که يک تبعه انگليس در جريان آتش زدن ساختمان سنترورلد در بانکوک پايتخت اين کشور دست داشته است.    به گزارش ايرنا به نقل از روزنامه بانکوک پست، سخنگوي دولت به نام اين تبعه انگليس اشاره اي نکرد ، اما گفت که فيلمي از يک تبعه انگليسي در حال به آتش کشيدن اين ساختمان و غارتگري فروشگاه ها در پايگاه اينترنتي يوتيوب منتشر شده است.سخنگوي دولت تايلند تصريح کرد که نام اين تبعه انگليس از سوي رسانه هاي بريتانيايي “جف سويج” اعلام شده است.بانکوک پست در گزارش خود مي افزايد: “سان سرن کائه کامنرد” سخنگوي ارتش نيز ادامه برقراري حکومت نظامي را منوط به بررسي شرايط دانست.وي گفت: ارتش با همکاري پليس تا اطمينان کامل از برقراري نظم عمومي و امنيت در سطح شهر بانکوک حضور خواهد داشت. پليس خواستار ادامه مقررات منع عبور و مرور به منظور جلوگيري از خشونت هاي احتمالي شده است.