خرید لباس واگنهاي مترو از اسفند 88 در گمرک مانده اند

مديرعامل شرکت بهره برداري مترو با بيان اينکه آخرين محموله واگنهاي مترو از اسفندماه سال گذشته در گمرک متوقف مانده اند گفت: به دور از انصاف است که هر بار محموله جديد تجهيزات و واگنهاي مترو به دليل تامين نشدن اعتبارات چندين ماه در گمرک متوقف بماند.به گزارش خبرگزاري مهر، جعفر ربيعي اظهار داشت: در حالي که برداشت يک ميليارد دلار از اعتبارات صندوق ذخيره ارزي براي توسعه مترو در تهران تصويب و همچنين اعتبارات مناسبي از بودجه کشور در سال 89 براي مترو در نظر گرفته شده اما همچنان به دليل تامين نشدن اعتبارات شاهد توقف واگنها و تجهيزات مترو در گمرک هستيم.وي ادامه داد: براي تامين واگنهاي مورد نياز مترو يک بار قرار دادي بسته شده که بايد اين قرارداد تامين منابع مالي شود نه آنکه ما هربار براي ورود بخشي از واگنها با مشکل مواجه باشيم و مرتب بخواهيم اعتبارات مورد نياز براي ورود يک محموله از تجهيزات و واگنها پرداخت شود. مدير عامل شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه تصريح کرد: با قرارداد منعقد شده براي ورود واگنهاي جديد و با ورود اين تجهيزات و واگنها وضعيت متروي شهر تهران از نظر ناوگان حداقل تا سه سال آينده تضمين مي شود که اميدواريم با تخصيص اعتبارات مصوب مترو بتوانيم هرچه سريعتر نسبت به ورود واگنهاي جديد اقدام کرده و خدمات رساني بهتري به شهروندان داشته باشيم.وي ادامه داد: با ورود کامل واگنهاي جديد علاوه بر اينکه مترو آمادگي لازم را براي پاسخگويي به افزايش تقاضاي سفر با وسايل نقليه عمومي به دليل اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها و افزايش قيمت سوخت دارد، مي تواينم خدمات رساني مناسب و سرويس دهي کامل در ايستگاههاي جديد هم داشته باشيم.ربيعي خاطر نشان کرد: همچنين مي توانيم در خطوط موجود نيز با کاهش سرفاصله حرکت قطارها ظرفيت خطوط موجود را افزايش داده و خدمات رساني بهتري به شهروندان داشته باشيم. مدير عامل شرکت بهره برداري مترو و حومه تصريح کرد: تا نيمه خرداد ماه سه قطار (21 واگن) خطوط داخلي مترو که اکنون در کارخانه هاي واگن سازي در حال آماده سازي هستند، وارد ناوگان مي شوند و همچنين 14 لوکوموتيو و 20 واگن دو طبقه خط 5 نيز تا تيرماه وارد خط تهران – کرج خواهند شد.