خرید لباس پرداخت خسارت تصادفات تا 5/1 ميليون تومان بدون كروكي

با دسترسي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي بيمه به بانك اطلاعاتي نيروي انتظامي درخصوص مشخصات وسايل نقليه موتوري و سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، مقدمات پرداخت خسارت مالي حوادث رانندگي تا سقف 5‌/‌1 ميليون تومان بدون كروكي پليس در همه شركت‌هاي بيمه فراهم مي‌شود.فرشباف ماهريان، رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در نامه‌اي به رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي خواستار آن شد كه طي جلسه مشتركي با مديران ارشد صنعت بيمه كشور و بازديد از سامانه‌هاي نيروي انتظامي در زمينه ثبت تخلفات حادثه‌ساز و سوابق تخلفات رانندگي، هماهنگي و مقدمات لازم براي اجراي ماده 18 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث ايجاد و تا پايان خرداد اجرايي شود.به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، اين نامه با استناد به ماده 24 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و در پي مذاكرات و تفاهمات قبلي بين بيمه مركزي و پليس راهنمايي و رانندگي نوشته شده است. در ماده 24 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث آمده است: «نيروي انتظامي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانك‌هاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه فراهم شود.»پيش از اين، مسوولان صنعت بيمه كشور و پليس راهنمايي و رانندگي با برگزاري نشست‌هايي در بيمه مركزي، بر افزايش تعامل، هماهنگي و هم‌انديشي با هدف كاهش تصادفات و خسارت‌هاي جانبي و مالي آن و نيز كاهش ترافيك از جمله ضرورت كنترل بيمه‌نامه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري و جلوگيري از حركت وسايل نقليه‌اي كه بيمه‌نامه اجباري شخص ثالث نداشته باشند تاكيد كرده‌اند.ماهريان در ارديبهشت امسال از اعلام آمادگي بيمه مركزي براي هماهنگ كردن پرداخت خسارت بدون كروكي در چارچوب ماده 4 و ماده 18 قانون بيمه اجباري شخص ثالث خبر داده و اعلام كرده بود كه براي انجام اين مهم، تفاهمنامه‌اي با نيروي انتظامي جمهوري اسلامي تا 2 ماه ديگر امضا مي‌شود.