خرید لباس «پلاک هشت» منتشر شد

شماره جدید پلاک هشت ، نشریه تخصصی فرهنگ و هنر پایداری منتشر شد.به گزارش این نشریه با آثار و گفتاری از مقام معظم رهبری ،محسن رضایی و سید حسن فیروز آبادی و …بر روی کیوسک قرار گرفت.در این شماره مطالبی با عنوانهای “هنرمند در واقع هنر مجسم است”و “آهای بسیجی!می خواهم سرت کلاه بگذارم! ” و … منتشر شده است.