خرید لباس کروبی به دیدار موسوی رفت

روزنامه آرمان نوشت:شنیده شد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز شنبه در محل دفتر مهندس موسوی با هم دیدار و گفت و گو کردند. در این دیدار این دو شخصیت پیرامون مسائل مهم منطقه‌ای و کشور به تبادل نظر پرداختند.