خرید لباس آخرین وضعیت ماهواره زهره ایران

جانشین صنعت سامانه‌‏های فضایی ایران در تشریح دستاوردهای فضایی کشور با بیان اینکه مراحل تستهای مشترک و آماده سازی پرتاب سه ماهواره ملی طلوع، نوید و مصباح 2 در دست اقدام است گفت: پیش بینی می شود امسال چند پروژه فضایی دیگر در کشور عملیاتی شود.سه ماهواره ایرانی در نوبت پرتابسید مهدی موسوی بادجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های درنظر گرفته شده برای ساخت و پرتاب ماهواره های فضایی گفت: سال گذشته از نمونه ماهواره های ملی طلوع، نوید و مصباح 2 رونمایی شد و هم اکنون این ماهواره ها در نوبت زمان بندی برای پرتاب قرار گرفته اند.پرتاب ماهواره ها با پرتابگر بومیوی با بیان اینکه سه ماهواره مذکور احتمالاً از طریق پرتابگر بومی در مدار قرار می گیرند و در شرایطی نیز ممکن است برای برخی ملاحظات مدیریتی از پرتابگرهای خارجی هم کمک گرفته شود افزود: احتمالا ماهواره طلوع با پرتابگر ملی سیمرغ در مدار قرار خواهد گرفت. کاربرد ماهواره ملی طلوعموسوی بادجانی کاربرد ماهواره ملی طلوع را که اولین ماهواره سنجشی بومی کشور است برای تصاویر عملیاتی و سنجش از دور عنوان کرد و گفت: ماهواره نوید ماهواره تحقیقاتی دانشگاهی است و مصباح 2 نیز ماهواره ای مخابراتی و ورژن اصلاح شده و توسعه یافته مصباح 1 است. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه زمان پرتاب ماهواره های در دست ساخت به فضا از سوی مسئولین مربوطه در زمان مناسب اعلام می شود گفت: اگرچه برنامه پرتاب این سه ماهواره در دستور کار سازمانها قرار دارد اما پرتاب ماهواره به فضا مستلزم آماده سازی پرتابگر و سایت پرتاب نیز است. به گفته وی برنامه های فضایی کشور در سال جاری تنها به این سه ماهواره ختم نمی شود و کشور به طور قطع برنامه های دیگری نیز در دستور کار دارد. جانشین صنعت سامانه‌‏های فضایی صنایع الکترونیک ایران با بیان اینکه ماهواره های فضایی بیشتر جنبه تحقیقاتی و عملیاتی دارند گفت: بهره برداری، ارتباط گرفتن و پایدار کردن سیستم از جمله اقدامات فنی است که پس از پرتاب ماهواره به فضا نیز انجام می پذیرد. آخرین وضعیت ماهواره زهرهموسوی بادجانی همچنین در مورد ماهواره زهره که چندین سال است وضعیت آن نامعلوم است به مهر گفت: ماهواره زهره که برای نقاط مداری تعریف شده از نظر اندازه و کاربرد با ماهواره هایی که سال های گذشته رونمایی شده اند متفاوت است و برای قرار گرفتن در مدار GEO نیازمند اجرای برخی مقدمات از سوی ایران و طرف خارجی است. وی با تاکید بر اینکه این ماهواره تامین نیازمندی در بخشهای مخابراتی و تلویزیونی را عهده دار خواهد بود گفت: از نظر عملیاتی وظایف برای ماهواره زهره تعریف شده است که با نمونه های دیگر ماهواره های داخلی از نظر کاربری متفاوت است. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: پروژه ماهواره زهره در دست اقدام وزارت ارتباطات است و مذاکرات مفصلی نیز دراین خصوص با طرف خارجی این پروژه انجام شده و در حال انجام است.