خرید لباس آمريكا به پيشنهاد تهران پاسخ مي‌دهد

فيليپ کرولي، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اظهار داشت: آژانس بين‌المللي انرژي اتمي،نسخه‌اي از نامه ايران را در اختيار آمريكا گذاشته و خواستار نظرات ما شده است.به گزارش جام جم آنلاين اين در حالي است كه نامه‌ي ايران به آژانس ارسال شده و بايد رئيس آژانس درباره آن تصميم گيري كند و نظر دهد و اينگونه مسائل به آژانس مربوط مي‌شود.وي در کنفرانس مطبوعاتي روزانه خود افزود:ما با دوستانمان در حال رايزني هستيم و انتظار مي‌رود که بسيار زود به آژانس بين‌المللي پاسخ دهيم.جمهوري اسلامي ايران روز گذشته نامه‌ي موافقت با تبادل سوخت هسته‌اي كه ميان ايران،برزيل و تركيه به امضا رسيده است به آژانس ارائه داد. اين نامه با امضاي رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان به آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي ارائه شد.کرولي  گفت:فکر مي‌کنم ما پيش از پاسخ رسمي به اين نامه با فرانسه و روسيه و ديگران رايزني کنيم.فيليپ کرولي در ادامه تاکيد کرد که آمريکا بايد نامه ايران را با توجه به وضع فعلي مواد غني‌سازي شده در اين کشور مد نظر قرار دهد.اردوغاننيز در راستاي حمايت از بيانيه تهران به سران 26 كشور نامه نوشت و خواستار حمايت آنها از اين بيانيه شد.