خرید لباس احتمال افزايش تسهيلات ساخت مسكن

مدير امور اعتبارات سرمايه‌گذاري بانك مسكن از احتمال افزايش 5 ميليون توماني تسهيلات ساخت مسكن خبر داد و گفت: در آينده نزديك شرايط بهتري براي بخش مسكن در نظر گرفته خواهد شد.غلامرضا سربندي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: بسته سياستي بانك مركزي كه به بانك مسكن در اواسط ارديبهشت‌ماه ابلاغ شد در آن بسته در مورد مسكن گفتند كه متعاقباً خبرهايي اعلام مي‌شود و در آن جلسه هم شفاهي صحبت شد اما اينكه هر گونه افزايش سقف تسهيلاتي مكتوب باشد هنوز اعلام نشده است.وي افزود: بنده ديروز در جلسه بانك مركزي حضور نداشتم اما روز شنبه هفته جاري در حضور رييس كل بانك مركزي در ارتباط با خط اعتباري طرح مسكن مهر صحبت هايي شد اما به طور دقيق در مورد افزايش سقف تسهيلات ساخت مسكن در جريان نيستم كه ديروز چه مطالبي عنوان شده است.وي ادامه داد: اما در اين جلسه به صورت شفاهي عنوان شده كه شرايط بهتري را براي بخش مسكن مي‌خواهند در نظر بگيرند.سربندي تاكيد كرد: سقف تسهيلات ساخت مسكن 25 ميليون تومان است كه طبق بسته سياستي بانك مركزي 18 ميليون تومان آن تقسيط مي‌شده است و چيزي كه عنوان مي‌شود احتمالا اين 25 ميليون تومان به 30 ميليون تومان افزايش مي‌يابد.مدير امور اعتبارات سرمايه‌گذاري بانك مسكن گفت: اما اينكه سقف تقسيط چه مقدار شود بنده اطلاعي ندارم، ولي معمولا ميزان ساخت با تقسيط متفاوت بوده است و هميشه مشتري بخشي از تسهيلات ساخت را نقدي پرداخت مي‌كرده است.وي خاطر نشان كرد: تسهيلات ساخت مسكن با حساب صندوق پس‌انداز مسكن 30 ميليون تومان است كه با سپرده‌گذاري پرداخت‌ مي‌شود اما اين افزايش سقف ساخت مسكن كه رييس كل بانك مركزي مطرح كرده است مربوط به حساب صندوق پس‌انداز مسكن نيست بلكه سقف تسهيلات ساخت مسكن بدون سپرده قرار است كه افزايش يابد.وي تصريح كرد: اگر اين اقدام صورت بگيرد شايد در حساب صندوق پس‌انداز مسكن هم تجديد‌نظر شود و سقف آن كه در حال حاضر 30 ميليون تومان است يك تغيير كند.