خرید لباس ايرنا: وزارت علوم دکتری رحيمي را تأييد كرد

وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري صحت مدارک تحصيلي محمد رضا رحيمي معاون اول رييس جمهور تا عبور موفق از امتحان جامع دوره دکترا را مورد تاييد قرار داده است.يک منبع آگاه در اين زمينه به ايرنا گفت: پس از صدور دستور رئيس جمهور در دولت نهم مبني بر بررسي مدارک تحصيلي مقامات و مسوولان کشور، آقاي رحيمي مدارک تحصيلي خود را تسليم وزارت علوم کرد که نتيجه بررسي هاي کارشناسي انجام شده در اين خصوص، اخيرا طي گزارشي تسليم هيات دولت شده است.در اين گزارش تاکيد شده است که صحت مدرک تحصيلي آقاي رحيمي در مقطع کارشناسي ارشد در زمينه حقوق بين الملل و گذراندن امتحان جامع در مقطع دکترا در رشته روابط بين الملل مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است.اين منبع آگاه تصريح کرد که “روند تبديل ايدئولوژي سياسي انجمن اخوان المسلمين در ارتباط متقابل جهان اسلام و غرب” موضوع رساله دکتراي آقاي رحيمي بوده است.برپايه همين گزارش، معاون اول رييس جمهور در حال حاضر در حال دفاع از پايان نامه خود مي باشد.براساس روال جاري در کشور ، به کساني که امتحان جامع را در مقطع دکترا گذرانده باشند، عنوان دکتر اتلاق مي شود.با اين وجود، آقاي محمد رضا رحيمي در پرونده استخدامي خود، هيچ‌گاه از مدارک اکتسابي استفاده نکرده است.ارائه اين گزارش در هيات دولت، خط بطلاني بر تبليغات مسموم برخي از رسانه ها و جريان‌هاي سياسي عليه آقاي رحيمي خواهد بود.وي پيش از اين نيز در دوم مهرماه سال 1378 به دليل ارائه يک مقاله علمي به هيات علمي آکادمي بين المللي اکو- انرژي و برتر شناخته شدن آن با راي کميته داوران، موفق به اخذ مدرک دکتراي افتخاري شده بود.