خرید لباس بازجويي از نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي

سرویس بین الملل ـ براي اولين بار بازجويان پليس جنايي اسرائيل، ايهود اولمرت را براي بازجويي به دادگاه فراخوانده تا درباره پرونده موسوم به “سرزمين مقدس” به پليس پاسخ دهد.به گزارش “” القدس العربي در این باره نوشت: پيش از اين جلسات بازجويي در هتل و يا دفتر رئيس پليس تل آويو صورت مي گرفت اما گويا اين بار موضوع بسيار جدي است.بنابر این گزارش نخست وزير سابق اسرائيل متهم است كه در جريان شهرك سازي و اختصاص زمين به شركت هاي خانه سازي در قدس غربي در خلال سال هاي 1993 تا 2003 مبلغ 3.5 ميليون “شكل” معادل 700 هزار يورو رشوه دريافت كرده است.این گزارش می افزاید: “شولا زانكن” منشي اولمرت و “يوري ميسير” وكيل و دوست اولمرت نيز در اين رشوه خواري شريك بوده و اين دو نيز پس از نخست وزير بازجويي خواهند شد.گفتنی است نخست وزير 64 ساله سابق رژیم صهیونیستی، در پرونده هاي ديگري نيز در خصوص ارائه گزارش مالي تقلبي براي فرار از ماليات، استخدام غيرقانوني برخي دوستان خود و جعل مدارك مالي متهم است كه البته تمامي اين اتهامات را به شدت نفي كرده و آن را توطئه دشمنان عليه خود خوانده است!