خرید لباس برادپيت هم مي خواهد رئيس جمهور شود

  برخي خبرها حاکي از آن است که “برادپيت” ستاره سينماي هاليوود، قصد دارد هاليوود را ترک کرده و خود را آماده شرکت در انتخابات رياست جمهوري آمريکا کند.به گزارش خبرگزاري آريا، “برادپيت” در گفتگويي که اخيراً انجام داده است به اين نکته تأکيد کرده که ديگر کار زيادي براي انجام دادن در عرصه هاليوود ندارد و با توجه به اتفاقاتي که در حال حاضر سطح جهان را فراگرفته،مي تواند در عرصه سياست به موفقيت برسد.برپايه گزارش هاليوود نيوز، يک منبع که نام خود را ذکر نکرده مدعي است که “برادپيت” قصد دارد به عنوان سناتور وارد مجلس شود تا براي حضور در انتخابات رياست جمهوري 2016 مسير ساده تري را طي کند.