خرید لباس تقدير لاريجاني از همکاری باهنر و غفوری فرد

رييس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و پس از اعلام نتايج انتخابات هيات رييسه از همكاري موثر باهنر در هيات رييسه تقدير و تشكر كرد.به گزارش ايسنا، لاريجاني همچنين گفت: از كاركنان خدمات كه در توزيع كارت‌ها بسيار خوب عمل كردند، نيز تشكر مي‌كنم.رييس مجلس در ادامه از دكتر غفوري‌فرد كه در اين دوره هيات رييسه با وي همكاري مي‌كرد، سپاسگزاري كرد.وي همچنين گفت: آقاي باهنر هم از شخصيت‌هاي برگزيده‌اي بودند كه در دوره‌هاي مختلف در هيات رييسه حضور داشتند و من از همكاري موثر ايشان در هيات رييسه تشكر مي‌كنم.وي همچنين به مزاح گفت: از آقاي قرباني كه هم نسل قبلي بودند، تشكر مي‌كنم.