خرید لباس تمدن: درخواستی برای مجوز راهپیمایی نشده

استاندار تهران گفت: دولت در راستاي خدمات‌رساني در استان تهران و همچنين براي ارتقاي ساختار مديريتي تهران تلاش كرده كه ايجاد فرمانداري‌هاي جديد يكي از اين زمينه‌هاست.به گزارش ايسنا، مرتضي تمدن در حاشيه اولين نشست شوراي اداري استان تهران در جمع خبرنگاران همچنين درباره ايجاد 11 فرمانداري جديد گفت: ما بر اساس يازده فرمانداري، مناطق تهران را تقسيم‌بندي مي‌كنيم، ري، شميرانات و تهران كه وجود دارد، ولي محدوده اينها در طرح جديد عوض مي‌شود و دولت براي تثبيت مديريت خودش و استفاده از ظرفيت و دستگاه‌هاي اجرايي اين طرح را براي اجرا در دست مطالعه دارد.تمدن همچنين درباره تغيير و تحولات در استانداري گفت:‌ رفت و آمد معاونان چيزي نيست كه مورد سوال خبرنگاران باشد. آقاي طلا فرماندار تهران در دخانيات ايران كار خود را آغاز كرده و آقاي كيارشي هم به سازمان برنامه‌ريزي و مديريت كشور ارتقاء پيدا كردند و بقيه هم كار خودشان را مي‌كنند. كيارشي هنوز توديع نشده و اين‌كه آقاي طلا تغيير كرد به درخواست خودش بود كه همه مسائل دست به دست هم داد كه ايشان مكان خود را تغيير دهد.تمدن درباره درخواست مجوز راهپيمايي به اصلاح‌طلبان براي 22 خرداد گفت: چه علاقه‌اي داريد كه نبش قبر كنيد، ما اصلا به آن فكر نمي‌كنيم و چيزي هم به اين عنوان به دست ما نرسيده، از مسائل حاشيه‌اي كنار بياييد و برويد مملكت را آباد كنيد و جريان فتنه را نبش قبر نكنيد.