خرید لباس توقیف 20 خودرو مدل بالا در تهران

در راستاي اجراي طرح امنيت اجتماعي و در مرحله اول برخورد با مزاحمين نواميس، پليس امنيت عمومي تهران بزرگ 20 دستگاه خودروي مدل بالاي خارجي را به دليل ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم متوقف کرد.    به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، مالکان اين خودروها در مناطق شمال و شمال غرب پايتخت براي نواميس مردم ايجاد مزاحمت مي‌کردند که با برخورد پليس و توقيف خودروهاي خود مواجه شدند.برخي از رانندگان اين خودروها در پاسخ به اين سوال که چرا مزاحم نواميس مردم مي‌شوند؟ اظهار داشتند با اين خودروها مسافرکشي مي‌کنند.اين پاسخ به اين دليل که مالک يک خودرو گرانقيمت با ارزش بيش از 100 ميليون تومان، امکان ندارد، مسافرکشي کند، از سوي ماموران پذيرفته نشده است.براساس اين گزارش، پليس براساس وظيفه قانوني خود با کساني که در هر منطقه‌اي و با هر وسيله‌اي براي نواميس مردم مزاحمت ايجاد کنند، برخورد مي‌کند و اجازه نمي‌دهد فرصت طلبان با ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم در جامعه نگراني ايجاد کنند.خودروهاي توقيف شده، امروز -دوشنبه – در بلوار اندرزگو واقع در خيابان پاسداران تهران در معرض نمايش عموم گذاشته شده بود که روي هر کدام از آنها تابلويي با اين عنوان که به بدليل ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم، اين خودرو توقيف شده است، به چشم مي‌خورد.به گفته مقامات پليس تهران، اين خودروها با نظر و دستور مقام قضايي از دو تا سه ماه در پارکينگ‌ها متوقف خواهند شد.به گزارش ايرنا، طرح امنيت اجتماعي و برخورد با مزاحمين نواميس مردم از اول خرداد ماه جاري در مناطق مختلف پايتخت از سوي پليس تهران آغاز شده است که در اين مرحله، 40 دستگاه خودرو مزاحم نواميس مردم در منطقه شرق تهران از سوي پليس متوقف شد.معاون عمليات پليس امنيت عمومي تهران بزرگ در اين خصوص گفت: در تداوم طرح امنيت اجتماعي، طرح مبارزه با مزاحمان نواميس مردم، روز شنبه اول خرداد ماه جاري در منطقه تهرانپارس به اجرا درآمد و با مزاحمان خياباني برخورد شد.سرهنگ حسين قاسملويي اظهار داشت: اين مرحله در 10 نقطه شناسايي شده به اجرا درآمد و با مزاحمان نواميس مردم برخورد جدي شد.وي با اشاره به توقيف 40 خودرو مزاحم در مرحله اول اجراي اين طرح در روز شنبه، افزود: براي تعيين تکليف اين خودروها، طبق دستورالعمل‌هاي صادره اقدام شده و در اين زمينه هماهنگي قضايي نيز انجام شده است.معاون عمليات پليس امنيت تهران بزرگ تاکيد کرد: طرح امنيت اجتماعي با خواست مردم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حمايت دستگاه قضايي اجرا مي‌شود و تا کسب رضايت مردم ادامه دارد.