خرید لباس جدیدترین شروط انگلیس برای پناهندگان ایرانی

کشورانگلستان که در طول حوادث بعد از انتخابات نقش پررنگی را ایفاء کرده بود اخیرا(خرداد ۸۹ ) اعطاء پناهندگی به اتباع ایرانی را مشروط به برخی همکاری های سیاسی کرده است.به گزارش«جوان آنلاین» درشرایط این کشور برای اعطای پناهندگی آمده است:پناهندگی شامل ایرانیانی می شود که:1- دین خود را از اسلام به ویژه شیعه به ادیان دیگر تغییر داده باشند.2- حاضر به همکاری اطلاعاتی و خبری علیه نظام ج ا ا باشند.3- طریق سازمان بین المللی یو . ان « UN » به این کشور معرفی می شوند علاوه بر پرداخت هزینه های معمول زندگی شهریه دانشگاه نیز به آنان پرداخت می شود.4- نوع دیگر پناهندگی، پناهندگی مشروط بوده که معمولا مدت آن دو سال و به صورت موقت می باشد.