خرید لباس حجم كتب درسي باعث خستگي معلمان مي‌شود

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه حجم كتب درسي باعث خستگي ‌معلمان مي‌شود، گفت: آموزش و پرورش عصاره مطالب را در اختيار معلمان قرار دهد تا معلم فرصت داشته ‌باشد با دانش‌آموزان خود گفتگو كند. ‌ فاطمه آليا در گفتگو با فارس، در خصوص مطالبات مقام معظم ‌رهبري از آموزش و پرورش اظهار داشت: فرآيندي كه نظام آموزش و پرورش بعد از پيروزي انقلاب ‌اسلامي تاكنون داشته فرآيندي رو به پيشرفت بوده است. ‌ وي با بيان اينكه روند نظام آموزش و پرورش نسبت به قبل از پيروزي انقلاب، مناسب و مطلوب است، تصريح كرد: ايجاد تحول در آموزش و پرورش كشور يكي از انتظارات و خواسته مقام معظم رهبري و مردم ‌است. ‌ آليا با بيان اينكه مسئولان آموزش و پرورش بايد به تعليم و تربيت دانش‌آموزان توجه بسيار كنند، ادامه داد: ‌يكي از اولويت‌هاي نظام تعليم و تربيت بايد تزكيه و تربيت دانش‌آموزان باشد. ‌ وي با بيان اينكه بايد ايده‌هايي در باب تربيت در كتاب‌هاي درسي به ويژه درس ديني گنجانده شود، افزود: ‌تمامي آموزش‌هاي ديني، تربيتي و مذهبي بايد آميخته و عجين با نظام تعليم و تربيت باشد زيرا نمي‌توان مسائل ‌ديني را از كتاب‌هاي درسي جدا كنيم. ‌ عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه تحول بنياديني كه مقام معظم رهبري در خصوص ‌آموزش و پرورش صحبت مي‌كنند متوجه كل سيستم اين دستگاه است، گفت: گاهي تحول در آموزش و ‌پرورش مشاهده مي‌شود اما بايد اين تحول همراه با مهندسي علمي كشور باشد كه متاسفانه تاكنون با اين ‌مهندسي ديده نشده است. ‌وي با بيان اينكه آموزش و پرورش براي ايجاد تحول بنيادين نقشه راهي را درنظر گيرد، اضافه كرد: ‌مسئولان نظام تعليم و تربيت مدتي به سمت تحول بنيادين حركت مي‌كنند اما بعد از چندي تغييرات جديدي در ‌نظام آموزش و پرورش حاصل مي‌شود. ‌ عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: آموزش و پرورش درس زبان انگليسي را در دوره ابتدايي تا ‌پايان مقطع متوسطه به دانش‌آموزان آموزش مي‌دهد اما متاسفانه در اين آموزش‌ها تحول سيستمي وجود ندارد. ‌ وي با بيان اينكه دانش‌آموزان تا آخر دوره تحصيلي درس زبان انگليسي را آموزش مي‌بينند اما هيچ علاقه‌اي ‌به ادامه زبان انگليسي از خود نشان نمي‌دهند، تصريح كرد: در سيستم اين درس تحولي ايجاد نشده است تا ‌دانش‌آموزان از آن بهره‌برداري كنند. ‌ آليا با بيان اينكه آموزش و پرورش بايد به محتواي درس ديني «بينش‌اسلامي» دانش‌آموزان توجه بسيار داشته ‌باشد، ادامه داد: بزهكاري، ناهنجاري، افسردگي و خيلي از آسيب‌هايي كه جوانان و نوجوانان دارند به خاطر ‌فاصله گرفتن آنها از دين است. ‌ وي با بيان اينكه اكثر دانش‌آموزان معتقدند كه در درس ديني روند تكراري وجود دارد، افزود: آموزش و ‌پرورش هنوز نتوانسته است سيره معصومين كه در كتاب نهج‌البلاغه، صحيفه سجاديه و قرآن آمده است را ‌در قالب‌هاي مختلف به نسل جوان منتقل كند. ‌ آليا با بيان اينكه ايران داراي ادبيات و فرهنگ بسيار غني‌ است، اضافه كرد: آموزش و پرورش بايد محتواي ‌كتاب‌ها و داستان‌هاي سعدي، كليله و دمنه، حافظ را به دانش‌آموزان منتقل كند. ‌ آليا با بيان اينكه آداب گفتگو و شنيدن بايد به دانش‌آموزان تدريس شود، ادامه داد: دانش‌آموز نبايد تنها ‌مصرف كننده باشد بلكه بايد به دنبال مطالب مورد نياز درسي خود باشد و به نوعي پژوهشگر تربيت ‌شود. ‌ وي با بيان اينكه اكثر خانواده‌ها نگران محفوظات دانش‌آموزان هستند و اين امر باعث تضعيف استقلال فكري، ‌عمل، هويت و اعتماد به نفس دانش‌آموزان شده است، افزود: معلم بايد داراي اوقات فراغت باشد يعني آموزش ‌و پرورش با برنامه‌ريزي‌هاي متفاوت زماني را به سلامت فكري و جسمي معلمان اختصاص دهد. ‌عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه افراد جامعه بايد جايگاه والاي معلم را بالا ببرند، اظهار ‌كرد: شغل معلمي والاترين شغل و به نوعي شغل انبياء است زيرا فقط معلم است كه گوهر وجود دانش‌آموزان ‌را نشان مي‌دهد. ‌ وي تصريح‌كرد: جايگاه معلمان بايد از طريق خانواده‌ها و رسانه‌ها ارتقا يابد. معلم بايد كانون احترام ‌باشد زيرا فردي كه انسان را زنده كند گويي پيشرفت را زنده كرده است. ‌