خرید لباس ماجرای مرد عاشق‌پيشه و چک سفیدامضا

 زني با حضور در دادگاه يك برگه چك سفيد امضاي شوهرش را به عنوان مهريه به اجرا گذاشت.
به گزارش فارس، زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواستي را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.
اين زن 26 ساله در حضور قاضي شعبه 235 اين مجتمع مدعي شد كه از شوهرش مهريه خود را مي‌خواهد اما به هيچ عنوان قصد طلاق گرفتن ندارد.
وي ادامه داد: شوهرم از دادن مهريه من امتناع مي‌كند و من حالا مجبور شدم با درخواست مهريه او را به دادگاه كشانده و از طريق قانوني مهريه‌ام را بگيرم.
مرد 29 ساله در دادگاه حضور داشت و گفت: من نمي‌توانم اين مهريه را بدهم آن زمان متوجه اين موضوع نبودم و عشق جلوي چشمانم را گرفته بود.
مرد در پاسخ قاضي مبني بر اينكه مهريه چقدر است، گفت: مهريه زنم يك برگه چك سفيد امضاء توسط من است كه آن زمان به او دادم تا مبلغ آن را هر چه قدر مي‌خواهد بنويسد.
زن تصريح كرد: من از شوهرم جدا نمي‌شوم ولي مهريه خود را مي‌خواهم؛ آن زماني كه اين موضوع را ابتداي ازدواج قبول كرد حتي من در دلش شك انداخته و در خصوص طلاق صحبت كردم ولي او باز اين موضوع و مهريه را قبول كرد.
وي گفت: شوهرم بسيار بي‌فكر است و در كار و معامله‌ و زندگي‌اش هم با بي‌فكري و عجله رفتار مي‌كند.
مرد ادامه داد: اين موضوع بي‌فكري را قبول مي‌كنم و اگر بي‌فكر نبودم مهريه هنگفت را در ابتداي ازدواج قبول نمي‌كردم.
قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده، مرد را محكوم به پرداخت مهريه زن كرد.