خرید لباس مظفري‌زاده: مورد ضرب و شتم قرار نگرفتم

داور ديدار نفت تهران و آلومينيوم هرمزگان گفت: در بازي ديروز امنيت نداشتيم اما مورد ضرب و شتم نيز قرار نگرفتم.سعيد مظفري زاده در گفت و گو با فارس درباره حوادث روز گذشته ديدار تيم هاي نفت تهران و آلومينيوم هرمزگان در رقابت هاي ليگ دسته اول اظهار داشت: بعد از اينكه من به سود تيم نفت تهران پنالتي اعلام كردم هواداران هرمزگاني به داخل زمين هجوم آوردند و باعث شدند بازي درحالي كه فقط چند ثانيه به پايان آن مانده بود نيمه تمام بماند.وي افزود: در جريان اين اتفاقات مورد ضرب و شتم قرار نگرفتم. البته به دليل نبود ماموران نيروي انتظامي، ورزشگاه امير آباد امنيتي نداشت؛ اما اتفاقي براي ما رخ نداد. فقط يكي از هواداران هرمزگاني يك بطري به سمت آقاي شمس پرتاب كرد كه به صورت او برخورد كرد و اتفاق ديگري رخ نداد.اين داور بين المللي ادامه داد: زماني كه من پنالتي اعلام كردم كنار دروازه اي كه محل زدن پنالتي بود ايستاده بودم و دليلي نداشت به هنگام درگيري ها به جاي ديگري بروم. تماشاگران هرمزگاني به مسائل مختلفي اعتراض داشتند و وقتي به زمين هجوم آوردند هواداران نفت تهران هم براي دفاع از خود وارد زمين شدند.مظفري زاده تاكيد كرد: به نظرم ورزشگاه اميرآباد دانشگاه تهران به دليل اينكه اجازه نمي دهند ماموران نيروي انتظامي وارد آن شوند براي برگزاري بازي ها به خصوص در اين هفته هاي پاياني و حساس ليگ دسته اول مناسب نيست. در اين زمين چون حصاري بين جايگاه هواداران و زمين چمن نيست هر آن ممكن است هواداران به داخل زمين بيايند.