خرید لباس آلوده شدن یک انسان به ویروس کامپیوتری!

سرویس بین الملل ـ سی ان ان از آلوده شدن یک انسان به ویروس کامپیوتری در انگلیس خبر داد.به گزارش “” این سایت عربی سی ان ان نوشت: خبر 100 در 100 درست است و ماجرا از این قرار است که که “مارک گایسون” استاد دانشگاه “ردینگ” انگلیس که یک تراشه کامپیوتری را در بدن او جای داده اند مشخص شده است که به ویروس کامپیوتری آن تراشه مبتلا شده است.گزارش های تکمیلی نشان می دهد که علیرغم خارج کردن تراشه از بدن “مارک” او همچنان به آثار آن ویروس واکنش می دهد.تراشه الکترونیکی موسوم به RFID که ویژه انتقال فشرده اطلاعات ساخته شده و برای اولین بار است که عملکرد بیولوژیکی از خود نشان می دهد.در پی این حادثه دانشمندان می گویند این پدیده می تواند فاز جدیدی از انتقال اطلاعات را در جهان بوجود بیاورد و شاید بتوان با استفاده از این سیستم به جنگ بیماری های انسان با استفاده از شیوه عملگردی مبارزه با ویروس الکترونیکی رفت. توضیح اینکه می توان ویروس ها و عوامل بیماری زای انسانی را به ویروس کامپیوتری آلوده کرد و با نابودی ویروس کامپیوتری، عامل بیماری زای بیولوژیکی را نیز از یبن برد.