خرید لباس اجتناب از برخورد انتظامي با بدحجابي

فرمانده نيروي انتظامي گفت: نيروي انتظامي در رديف دستگاه هاي اجرا کننده طرح عفاف و حجاب قرار دارد و با انجام کارهاي فرهنگي، آموزشي و اجتناب از برخورد انتظامي در جهت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و برخورد با مظاهر بدحجابي تلاش خواهد کرد.به گزارش مهر، سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدي مقدم پيش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشيه همايش ملي بررسي چالشها و فرصتهاي اجتماعي، امنيتي سواحل درياي خزر در ساري اظهار داشت: بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي 29 دستگاه اجرايي مسئوليت اجراي طرح توسعه و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه به عهده دارند و نيروي انتظامي يکي از آنهاست.وي تصريح کرد: برخورد ناجا با فسادهاي سازمان يافته و بسترهاي توسعه دهنده فساد از اهم وظايف ناجا در طرح مقابله با بدحجابي است.وي خاطر نشان کرد: رئيس پليس کشور با اشاره به اينکه برخورد ناجا در طرحي که فرهنگ عفاف و حجاب بر روي بسترهاي توسعه دهنده فساد و فسادهاي سازمان يافته است، تصريح کرد: ناجا براي حفظ عفت عمومي وظيفه قانوني خود مي داند که با مظاهر علني فساد مقابله کند.احمدي مقدم با بيان اينکه اجراي طرحهاي سالم سازي دريا در سواحل کشور بايد تابع ضوابط و امکانات براي گردشگران اجرا شود، ياد آور شد: نيروي انتظامي نيز براي ايجاد امنيت و رفاه در ساحل نسبت به بکارگيري نيروهاي پليس براي برخورد با افراد هنجار شکن اقدام خواهد کرد.به گفته وي اين نيرو قصد دارد با حفظ هنجارها، نظم و آرامش و برقراري امنيت موجبات رفاه و شادابي گردشگران دريا را فراهم کند.هر زمان سرنخي از سارقان مجسمه هاي تهران بدست آيد اطلاع رساني مي شودوي در بخش ديگري از اين مصاحبه در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينکه سارقان مجسمه هاي تهران چه زماني از طريق نيروي انتظامي شناسايي مي شوند، افزود: آگاهي تهران مسئول پيگيري اين پرونده است و هر زمان که سرنخي از سارقان مجسمه هاي تهران به دست آيد اين موضوع از طريق پليس اطلاع رساني خواهد شد.فرمانده ناجا همچنين از دست اندرکاران برگزاري اين همايش ملي خواست تا با تاکيد بر استفاده از نخبگان بومي براي بارورسازي و شکوفايي امر پژوهش در ناجا گام بر دارند و براي طرح هاي سالم سازي درياي شمال کشور پژوهش هاي ميداني داشته باشند.احمدي مقدم در ادامه به کشفيات مواد مخدر در دو ماه آغازين سال جديد اشاره کرد و گفت: به طور ميانگين در فروردين و ارديبهشت هر ماهه حدود 35 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شده است.وي در پايان گفت: اواخر تابستان سال گذشته به اتفاق اعضاي خانواده به سواحل درياي مازندران آمديم ولي به دليل واهمه خانواده از آب دريا شنا نکرديم.گفتنی است، احمدي مقدم عصر امروز نیز در همايش ملي «بررسي فرصت ها و چالش هاي اجتماعي و امنيتي در سواحل درياي خزر» برنامه سخنراني داشته است.