خرید لباس ادعای حمله به دفتر هیأت امناء دانشگاه آزاد

دی پرس نوشت:دفتر هیات امناء و هیات موسس دانشگاه آزاد در اطلاعیه ای با اعلام خبر حمله به این دفتر نوشت:  ساعت سی دقیقه بعد از بامداد روز پنجشنبه 06/03/89 بیش از بیست نفر از افراد لباس شخصی، با اسلحه، با حمله به دفتر هیأت امناء و هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی و دفتر مرکز علوم و فناوری های پیشرفته  بطور غیر قانونی وارد ساختمان فوق الذکر گردیدند.  در این اطلاعیه آمده است: این افراد طی 4 ساعت حضور غیر قانونی ، همراه با زور و تهدید وبا دستبند زدن به نگهبانهای ساختمان و بازداشت موقت آنان در محل به تعدادی از واحدهای اداری این ساختمان ورود نموده وبا تخریب  و زیر و رو نمودن کلیه وسایل موجود آن، تعدادی از مدارک ، اسناد، کیس های کامپیوتری واشیاء مختلف دیگر را همراه با خود خارج نموده اند . لیست وسایل خارج شده در این مرحله نامشخص می باشد . در این اطلاعیه اشاره شده است که؛ افراد فوق الذکر با ادعای حضور نماینده دادستان و قاضی و با اظهار مبنی بر داشتن حکم دادستانی اقدامات فوق را انجام داده اند که مراجع قضایی از قبل و تاکنون هیچگونه اطلاع و یا خبر رسمی  در این زمینه به مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی نداده اند. در ادامه این اطلاعیه نوشته شده است: لازم به ذکر است که اقدامات فوق در ادامه تحرکات روزهای اخیر علیه دانشگاه آزاد اسلامی و به دنبال  اعلام تغییرات در اساسنامه این دانشگاه و معرفی اعضای جدید هیأت امناء و همچنین برگزاری تجمعات تعدادی از افراد لباس شخصی در مقابل دفاتر مختلف دانشگاه آزاد انجام شده است . دفتر هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی خواستار رسیدگی عاجل و فوری از مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی بمنظور رسیدگی و پیگیری فوری این اقدامات می باشد.