خرید لباس اعدام متهم به تجاوز عنف در زاهدان

متهم به تجاوز عنف پيش از ظهر امروز در زاهدان به دار آويخته شد.به گزارش فارس «جمشيد ـ م» به اتهام تجاوز به عنف در مورخه 2/1/89 در زاهدان دستگير شده بود.به اتهام نامبرده در اسرع وقت رسيدگي و به سبب رأي صادره از سوي دادگاه كيفري استان سيستان و بلوچستان، مشاراليه به اعدام محكوم شد.حكم صادره پس از تأييد توسط مراجع عالي قضايي كشور صبحگاه امروز چهارشنبه پنجم خرداد ماه سال جاري در محوطه زندان به مرحله اجرا درآمد.