خرید لباس تهيه مخدر شيشه به صورت اينترنتي!

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر گفت: اگر سال هاي گذشته شيشه به صورت قاچاق و همراه مسافر وارد کشور مي‌شد امروزه با دستورالعمل‌هاي اينترنتي در آشپزخانه‌هاي خانگي شيشه توليد مي شود.به گزارش مهر ، سردار حميدرضا حسين آبادي امروز چهارشنبه در همايش ملي اثرات فردي و اجتماعي مواد مخدر در دانشگاه آزاد با اعلام دستگيري توليد کنندگان شيشه در خانه ها اظهار داشت: دستگيري توليد کنندگان خانگي اين مواد در دستور کار پليس قرار دارد.وي افزود: 80 درصد از کشفيات مواد مخدر در سال گذشته هروئين فشرده شده يا کراک بوده و تبديل هروئين به هروئين فشرده شده (کراک) که سرشار از اکستازي و مورفين است زنگ خطري براي جامعه است.سردار حسين آبادي به اشاره قرار گرفتن ايران در مسير ترانزيت مواد مخدر اظهار داشت: نتيجه قرار گرفتن ايران در مسير ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به ديگر کشورها وجود يک ميليون و 200 هزار نفر معتاد رسمي و حدود 700 تا 800 هزار نفر معتاد تفنني است.وي افزود: حدود 10 ميليون ايراني که شامل خانواده‌هاي آنها نيز مي‌شود درگيري مستقيمي با مواد مخدر دارند.رييس پليس مبارزه با مواد مخدر گفت: بنا بر آمارهاي جهاني افغانستان 93 درصد مواد مخدر دنيا را توليد مي‌کند که هنگام سقوط طالبان توليد ترياک در اين کشور بين 150 تا 200 تن بوده است اما در سال 2008 ميلادي توليد اين مواد در اين کشور بالغ بر هشت هزار و 200 تن گزارش شده که با وارد آمدن فشارهاي بين‌المللي و افکار عمومي و شکايات برخي کشورها در خصوص ناکارآمدي آمريکا در بحث کاهش توليد مواد مخدر در اين کشور سازمان ملل در سال 2009 ميلادي اعلام کرد که توليد مواد مخدر در افغانستان 15 درصد کاهش يافته و به هفت هزار تن رسيده است.