خرید لباس جان باختن 100 نفر بر اثر گرما در پاكستان

بر اثر گرمای بی سابقه در پاكستان تاكنون بیش از 100 نفر جان باخته و صدها تن دیگر هم روانه بیمارستان ها شده اند. به گزارش شبکه خبر، تلفات گرمای امروز در پاكستان به بیش از 10 تن رسید. دیروز هم 17 نفر بر اثر گرمای طاقت فرسا جان باختند.شدت گرما در اردیبهشت در پاكستان در 12 سال گذشته بی سابقه بوده است.در روزهای گذشته و امروز دمای هوا در برخی از شهرهای پاكستان مانند موهنجو دار، لاركانه، نوابشاه، لاهـور و اسلام آباد به طور میانگین از 54 درجه گذشت.گرما در پاكستان هر سال نزدیك به 300 قربانی می گیرد اما امسال قطع برق ِ بیش از 12 ساعت در شبانه روز به مشكلات ناشی از گرما در این كشور افزوده است. همچنین هفته گذشته بر اثر گرمای شدید 150 نفر در هند جان باختند. دمای هوا در هند در هفته گذشته به بیش از 44 درجه سانتیگراد رسید.