خرید لباس مصرف آب در ایران 2 برابر استاندارد جهانی

سرانه مصرف آب در کشورهای پر آب جهان 100 لیتر است که این میزان در کشور ما به 200 لیتر می رسد.
به گزارش شبکه خبر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: این میزان در تهران تا 300 و در مشهد هم تا 220 لیتر گزارش شده است که با توجه به کاهش بارندگی لزوم اصلاح الگوی مصرف در این دو شهر بیش از پیش احساس می شود.
ثمره هاشمی با اشاره به اینكه خراسان رضوی درمنطقه خشك و كم بارندگی قرار گرفته است، بر لزوم توجه به اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع آبی به عنوان مهم ترین عامل در كاهش مصرف تاكید كرد.
وی تدوین طرح جامع تامین آب خراسان رضوی را خواستار شد و گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و حضور خیل مشتاقان امام هشتم (ع) تدوین این طرح باید در اولویت فعالیت مدیران جدید قرار بگیرد.