خرید لباس نکات مهم رئیس جمهور در جمع مدیران کرمان

مهمترین بخش‌های این سخنرانی را که خبرگزاری فارس منتشر کرده است می‌خوانید:    * امروز بزرگترین خدمت ایستادگی بر اصول اساسی انقلاب است. بنابراین نباید خواسته و نظر تبار‌ها و باند‌ها به نام انقلاب حاکم بر سرنوشت مردم شوند.    * مردم جز خدا کسی را ندارند بنابراین بهترین خدمت به کسانی است که که جز خدا کسی را ندارند. امروز شما در کشور و مملکتی خدمت می‌کنید که باید پرچمدار باشد و هست و همه مناسبات آینده جهان وابسته به عملکرد امروز ما است.     *  وقتی در سازمان ملل رفتیم در آنجا فریاد ملت ایران علیه نظام استکباری نمایندگان ملت ایران سر دادیم   تقریبا کسی از ما در آن شرایط حمایت علنی نکرد بلکه در جلسات خصوصی می‌گفتند موافق نظرات شما هستیم ولی نمی‌توانیم به صورت علنی اعلام کنیم و امروز وقتی پای صحبت‌های دولت‌هایشان می‌نشینیم همه کشورها از وضع موجود اظهار نارضایتی و ناامیدی می‌کنند.    * ما می‌گوییم خدمتگزار مردم هستیم که این نباید فقط در لفظ باشد باید در عمل نیز باید این گونه باشد ما رئیس مردم نیستیم و حتی به یک معنا حاکم مردم هم نیستیم بلکه نوکر مردم هستیم و این را باید با باور و احساس کنیم و تک تک و همه مردم برای ما مهم هستند.     *  خدمتگزار خوب کسی است که خود را نوکر مردم و قلبش مالامال از عشق به مردم باشد.     *  دروغ است کسی بگوید که عاشق خدا است ولی عاشق مردم نیست جرا که نشانه عشق به خدا عشق به مردم است باید عشق به مردم در دلمان ایجاد و پرورش دهیم.    * برای همه روشن است که مسیر دولت نهم و دهم متفاوت است .    * رئیس جمهور افزود: وقتی مقام معظم رهبری می‌گوید من یک نفر هستم مثل بقیه مردم بنابراین هیچ دسته و خانواده ای نباید برای خود امتیازات ویژه‌ای قائل باشد و باید احترام همه محفوظ باشد.    * در یک سال اخیر عده‌ای حاضر شدند چه کسانی را قربانی کنند و خودشان بمانند و این افکار انسان‌های دنیا پرست و منطق مادی است. هر چند گروه‌ها و دسته‌ها محترم‌ هستند اما حق دخالت در امور کشور را ندارند.