خرید لباس پیش بینی هوای تهران تا 24 ساعت آینده

سازمان هواشناسي كشور اعلام كرد:‌ وضعيت هواي استان تهران در 24 ساعت آينده صاف تا كمي ابري گاهي وزش باد در پاره‌اي نقاط غبار صبحگاهي پيش‌بيني مي‌شود.به گزارش فارس طبق اعلام سازمان هواشناسي كشور، بررسي نقشه‌هاي پيش‌يابي و آينده‌نگري بيانگر استقرار جو آرام و پايدار طي دو روز آينده در اغلب مناطق كشور است.در همين مدت در جنوب غرب، شرق استان سمنان، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان وزش باد و پديده گرد و خاك پيش‌بيني مي‌شود.طي 3 روز آينده به جزء مناطق شرقي و جنوب شرق كشور در ساير مناطق كشور افزايش نسبي دما پيش‌بيني مي‌شود؛ همچنين امروز پنجشنبه خليج فارس مواج است.‌‌آسمان استان‌هاي غربي كشور در 24 ساعت آينده صاف تا كمي ابري گاهي وزش باد پيش‌بيني مي‌شود‌.آسمان استان‌هاي شمالي كشور در 24 ساعت آينده كمي ابري تا نيمه ابري در پاره‌اي نقاط مه صبحگاهي‌ پيش‌بيني مي‌شود‌.وضعيت هواي استان تهران در 24 ساعت آينده صاف تا كمي ابري گاهي وزش باد در پاره‌اي نقاط غبار صبحگاهي پيش‌بيني مي‌شود و بيشينه و كمينه دماي هواي اين استان به ترتيب 31+ و 20+ درجه سانتي‌گراد خواهد بود. ‌وضعيت هواي استان خراسان رضوي در 24 ساعت آينده صاف در پاره‌اي نقاط نيمه ابري گاهي وزش باد پيش‌بيني مي‌شود؛ بيشينه و كمينه دماي هواي اين استان نيز به ترتيب 29‌+ و 14+ درجه سانتي‌گراد خواهد بود.وضعيت هواي استان فارس ‌در 24 ساعت آينده صاف پيش‌بيني مي‌شود؛ بيشينه و كمينه دماي هواي اين استان به ترتيب 36+ و 16‌+ درجه سانتي‌گراد خواهد بود.