خرید لباس استقبال از ساركوزي با بطري !

روزنامه سوييسي “باسلرسايتونگ” نوشت: در جريان سخنراني روز سه شنبه رييس جمهوري فرانسه دريک مدرسه درباره افزايش خشونت در مدارس، دانش آموزي به سمت وي يک بطري پرتاب کرد.    به گزارش ايرنا، تارنماي اين روزنامه روز چهارشنبه نوشت: با اقدام به موقع يکي از محافظين “نيکلا سارکوزي” وي مانع از برخورد بطري به سر رييس جمهوري فرانسه شد.اين منبع اضافه کرد: از آغاز سال 2010 ميلادي افزايش خشونت در برخي از مدارس فرانسه موجب تشديد نگراني هايي شده است.به نوشته تارنماي اين روزنامه سوييسي، در اواخر ماه مارس يک دانش آموز 15ساله دختر با حمله به يکي از معلمانش به وسيله يک ميله آهني وي را به شدت مجروح کرد.در ماه فوريه نيز 6 نفر با ورود به مدرسه اي، يک نوجوان پسر را با ضربات چوب بيسبال و تيغ موکت بري مجروح کردند.اين درحالي است که دو هفته پيش نيز 7 فرد ناشناس پس از آنکه به زور وارد يک مدرسه شدند، يک دانش آموز 14ساله پسر را کتک زده و با ضربات کارد وي را زخمي کردند.اين منبع همچنين نوشت: ژانويه امسال نيز يک دانش آموز فرانسوي همشاگردي خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.بر اساس آمار وزارت آموزش فرانسه، 251 مورد حادثه مسلحانه بين سپتامبر 2008 تا مارس 2009 در مدارس فرانسه اتفاق افتاده است.فيلم اين ماجرا بر روي سايت روزنامه باسلر سايتونگ قرار گرفته است.