خرید لباس اعتراض به انتشار یک مطلب در سایت هاشمی

سایت خبری جهان نیوز به انتشار مطلبی در سایت اطلاع رسانی و شخصی آیت الله هاشمی اعتراض کرد.جهان نیوز با انتقاد از انتشار مجدد نامه آیت الله هاشمی به رهبر انقلاب این نامه را به نقل از برخی فعالان و آگاهان سیاسی منشا بسیاری از تحرکات و حوادث پس از انتخابات دانست.در کنار این نامه چند نامه دیگر از آقای هاشمی خطاب به حضرت امام خمینی منتشر شده است تا نشان دهد آقای هاشمی از این نوع هشدار ها به حضرت امام هم می داده اند!جهان نیوز انتشار این مطلب را شیطنت آمیز دانست و در ادامه افزود: آنچه در این شیطنت در وهله اول به چشم می خورد این است که نامه آیت الله هاشمی به رهبر انقلاب تکرار تاریخی نامه ایشان به حضرت امام است و خطری که آن زمان نظام را از جانب بنی صدر تهدید می کرد امروز از جانب منتخب میلیونی مردم تهدید می کند و آقای هاشمی نیز نسبت به همین موضوع و سکوت آنروز امام و امروز رهبر انقلاب اظهار نگرانی کرده اند.در این راستا گزیده هایی که از نامه های آقای هاشمی نیز انتخاب و برجسته شده است کاملا با این هدف کنار هم قرار گرفته شده است.