خرید لباس ایران بمب اتم می سازد اما خودش خبر ندارد!

سرویس بین الملل ـ “الشرق الاوسط” بار دیگر به نقل از “دیپلمات های غربی” نوشت : واقعیت این است که تا کنون تمامی بازرسی ها از ایران آنچه را که غربی ها در پی آن هستند ، نشان داده و در واقع آمریکا امیدوار است که، بازرسان به مخازنی دست پیدا کنند که در آن تجهیزات ساخت جنگ افزار هسته ای مخفی شده است!به گزارش “”، خبر گزاری “آسوشیتدپرس” نیز همسو با این ادعا نوشت : پس از توافق انتقال سوخت هسته ای در برخی از پایگاه های اتمی ایران ، تجهیزاتی نابود شد که می توانست سیستم الکتریکی تولید بمب اتم را تامین کند.این خبرگزاری که گویا به خبط رسانه ای خود پی برده می افزاید : البته اثبات این موضوع زمان بر است.در همین حال، گروهی دیگر از این کارشناسان مجهول الهویه به “آسوشیتدپرس” گفته اند: ایران هرکاری را که برای برائت خود انجام دهد ، به ضرر تهران تمام خواهد شد زیرا فعالیت اتمی ایران محرز است و تمامی فعالیت های اتمی در سراسر جهان منتج به ساخت بمب اتم خواهد شد البته سوخت هسته ای و بهره برداری های علمی و تولید انرژی نیز در در حاشیه این فعالیت ها ممکن است بوجود بیاید بنابراین ایران در هر حالت متهم به ساخت جنگ افزار اتمی است و این منطق آمریکا و اروپاست!!