خرید لباس بارش پراكنده در برخی مناطق كشور

سازمان هواشناسی برای مناطق شمال غرب، تا حدودی غرب و به تدریج سواحل شمالی كشور و ارتفاعات البرز افزایش ابر و بارش پراكنده باران پیش بینی كرد.سازمان هواشناسی اعلام كرد با عبور امواج ناپایدار از بخش های شمالی كشور امروز برای مناطق شمال غرب تا حدودی غرب و به تدریج سواحل شمالی كشور و ارتفاعات البرز افزایش ابر و بارش پراكنده خواهیم داشت.بر اساس این اعلام، در روز یكشنبه نیز افزون بر مناطق شمال غرب، در دامنه های البرز و سواحل دریای خزر در شمال شرق كشور نیز بارش پراكنده آغاز می شود.همچنین در دو روز آینده در استان های واقع در غرب و جنوب غرب كشور پدیده گرد و غبار پیش بینی می شود.در این مدت در دیگر مناطق كشور جوی پایدار به همراه آسمانی صاف و آفتابی را شاهد خواهیم بود.