خرید لباس تکرار سناریوی افغانستان برای پاکستان ؟

سرویس بین الملل ـ روزنامه “واشینگتن پست” امروز اعلام کرد : مقامات آمریکایی در حال بررسی نقشه امکان حمله نظامی به پاکستان هستند.به گزارش “”ف خبرگزاری “رویترز” با نقل جمله بالا از این روزنامه آمریکایی نوشت: حمله آمریکا تنها بر مناطق قبایلی که مخفیگاه تروریست هاست خواهد بود و تنها هواپیماهای بدون سرنشین در این عملیات شرکت خواهندکرد.”رویترز” می افزاید : روابط نظامی آمریکا و پاکستان شرایط عملیات نظامی در این کشور را بسیار سخت کرده است و این موضوع موجب شده که تروریست ها از این وضعیت استفاده کرده و به منافع آمریکا حمله کنند.از ماه گذشته که حادثه میدان “تایمز ” در نیویورک موجب وحشت مقامات پلیس آمریکا شد تمامی فعالیت های ضدتروریست داخلی آمریکا بر روی پاکستان متمرکز شده زیرا مقامات آمریکا معتقد به ظهور گروه جدیدی از طالبان شده که مرکز خود را پاکستان انتخاب کرده و در خاک آمریکا به عملیات می پردازند.”یصل شاهزاد ” آمریکایی پاکستانی تبار است که،عملیات او در میدان تایمز نیویورک برای چند روز تمامی پلیس فدرال آمریکا را سردرگم کرده بود و تا کنون مشخص نشده که این جوان چگونه موفق شده یک تن مواد منفجره را به قلب نیویورک منتقل کند.